Familjerätt

Äktenskap- bodelning

Vid en separation eller skilsmässa upplever många som en mycket omvälvande tid och där ett flertal frågor behöver en lösning. Det kan röra fördelning av gemensamma tillgångar eller gemensamma barns vårdnad eller hur barnens boende och umgänge med sina föräldrar skall se ut. Det är därför önskvärt att kontakta en jurist med erfarenhet av familjerätt för rådgivning och biträde om situationen är så konfliktfylld att en lösning inte kan nås i samförstånd.

Arvsrätt

Vid anhörigs bortgång uppstår ibland /tvister om fördelning av kvarlåtenskapen. Vi biträder vid dödsboutredningar och arvskiften.

Avtal

Vi lämnar även rådgivning och biträde vid upprättande av avtal inför ett äktenskap eller samboförhållande. Det kan röra t.ex äktenskapsförord, samboavtal eller testamente.