Fastighetsrätt

Om det visar det sig vara fel eller brister i huset du köpt eller sålt kan det innebära stora ekonomiska konsekvenser för dig som säljare eller köpare. Vi biträder regelbundet både privatpersoner och företag då tvist uppkommit i anledning av fastighetsöverlåtelser.  Vi biträder även vid upprättande av hyresavtal eller /tvister i anledning härav.