0480 - 45 99 00 Box 18, 391 20 Kalmar
Länkar

Advokatsamfundet
Advokatsamfundet i Sverige vars uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår.

Jusek
Förbundet för Jurister, Civilekonomer m.m.

Rättsnätet
Rättsnätet i Sverige innehåller de senaste författningarna som publicerats i Svensk författningssamling (SFS) samt gällande lagar.

Allmänna Villkor
Villkor för advokatuppdrag.