Nelly Rasmussen Sjöstedt

Advokat (föräldraledig)

Kontor: Kalmar / Oskarshamn
nelly.rasmussen.sjostedt@advokatfirmankronan.se

+46 480 45 99 70
+46 70 883 02 26
Verksamhetsområden
Affärsjuridik, obeståndsrätt, tvister, fastighetsrätt, målsägandebiträde, särskild företrädare, socialrätt (LVU, LPT, LVM) och biträdande notarius publicus

Nelly Rasmussen Sjöstedt läste juridik vid Stockholms universitet och erhöll juristexamen 2017. Hon har även läst Affärsjuristprogrammet med ekonomisk inriktning i Linköping där hon erhöll en kandidatexamen i Affärsjuridik år 2015. Tidigare har hon arbetat som handläggare av folkbokföring och inkomsttaxering vid Skatteverket och har senast varit verksam som biträdande jurist på en Advokatbyrå i Stockholm. Nelly Rasmussen Sjöstedt arbetar som biträdande jurist på AdvokatFirman Kronan sedan 2018. Nelly blev advokat 2022.