Obeståndsrätt

Helena Karlsson har mångårig erfarenhet som konkursförvaltare och handlägger med sina medarbetare årligen ett flertal konkurser inom skilda branscher. 

Vi lämnar även rådgivning till företagsledning och fordringsägare vid kontakt med företag i ekonomisk kris.