Om oss

Vi har förmedlat juridiska råd till sydöstra Sverige sedan 1998. För oss är bra och konstruktiva lösningar utifrån dina förutsättningar viktiga. Genom tillgänglighet, engagemang och ständig kompetensutveckling utgör vi en dynamisk och pålitlig vägvisare i de juridiska områdena.

Vi arbetar utifrån de etiska och moraliska värderingar som är vägledande för advokatverksamhet och som advokatbyrå har vi även tystnadsplikt. 

Alla medarbetare engagerar sig ideellt för att visa sitt stöd på olika sätt. Vi stödjer bland annat brottsofferjouren i Kalmar län, Cancerfonden, Världens barn och en Narkotikafri skola. 

När du anlitar våra tjänster tillämpas våra allmänna villkor. Ladda ner aktuella allmänna villkor

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva /tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Mer information finns påwww.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se