Straffrätt

Försvarare

Om du anhålls eller misstänks för ett allvarligare brott har du rätt till en offentlig försvarare. Även i andra fall kan du ha rätt till offentlig försvarare. Försvararens uppgift är att ta tillvara dina intressen som misstänkt under förundersökningen och vid kommande rättegång. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt är det bra att komma in som försvarare så tidigt som möjligt under polisutredningen. Om du önskar biträde av en försvarare kan du meddela detta till polisen eller åklagaren till exempel i samband med att du kallas till förhör.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig och tillvaratar dina intressen under polisutredningen samt vid en rättegång. Målsägandebiträdet hjälper dig att föra talan om skadestånd. Om du vill att domstolen förordnar ett målsägandebiträde för dig kan du meddela detta till polisen i samband med att anmälan upprättas eller ett förhör hos polisen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsatts för brott och vårdnadshavaren inte kan ta tillvara barnets rättigheter kan domstolen förordna en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren skall ta tillvara barnets rättigheter under förundersökningen samt vid en rättegång.