Tvister

Tvister är ibland oundvikliga. Vår kunskap och erfarenhet är en viktigt del vid bedömning av möjligheterna att nå framgång och finna lösningar. Vi biträder i domstolsprocesser och skiljeförfaranden inom flertalet branscher och rättsområden, såsom till exempel företagsöverlåtelser, aktieägartvister, entreprenader och köprättsliga tvister.