0480 - 45 99 00 Box 18, 391 20 Kalmar
Verksamhet

AdvokatFirman Kronan är förankrad i regionen med särskild inriktning på affärsjuridk, obeståndsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och brottmål.
Erfarenhet säger oss att behovet av kontakt med oss ofta är direkt när något händer. Därför är vår tillgänglighet viktig för oss.

För att biträda på bästa sätt är det viktigt för oss att fortlöpande uppdatera och fördjupa vår juridiska kompetens. Vi använder oss av modern IT-teknik
i vårt arbete och söker hela tiden miljövänliga och i tiden moderna arbetssätt. Vårt mål är att vara en samarbetspartner som verkar för dig i tiden.